۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر   

 

دکتر مهدی توحیدی

سرپرست کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


 •  پاسخگويي به مشكلات خارج ازکلینیک كه مرتبط با درون سازمان باشد.
 • جلب همكاريهاي برون سازمان.
 • پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي کلینیک و هماهنگي با مسئولين مافوق.
 •  مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات.
 • اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي کلینیک و ارسال آن به مقامات ذيربط.
 • مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري کلینیک.
 • انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف کلینیک.
 • نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي کلینیک و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه.
 • نظارت بر عملكرد مديريت و ساير كاركنان تحت سرپرستي.
 • كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.
 •  انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.