۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت   

عبدالرضا شیخ زاده

مسئول تدارکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


 

  • استعلام بها قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
  •  دريافت درخواست هاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع گردد .
  • تهيه و تنظيم صورت مجلس هاي مربوط به ترخيص كالا و ارايه آن به اداره متبوع.
  •  نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد متبوع و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي.
  •  دريافت وجوه تنخواه گردان و ساير وجوه و صدور قبض هاي رسيد و تحويل آنها به مراجع ذي ربط و ارايه چک هاي وصولي به بانک.
  •  نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد تحت نظارت و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها.
  •  نگاهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه و يا از بين رفته، طبق آيين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال.
  •  نظارت بر فعاليت هاي واحد مربوط و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها.