۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ شهريور   

زیبا سیف الدینی

رییس حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


  • مسئولیتکلیه اسناد هزینه واسناد  حسابداری انجام شده در واحد امور مالی کلینیک.
  • مدیریت در اولویت بندی هزینه ها.
  • پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه.
  • مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات.
  • مدیریت بر واحد درآمد.
  • تعامل و مشاوره با ریاست کلینیک در اتخاذ تصمیمات کلان.
  • تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی کلینیک.
  • مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه.
  • کنترل قراردادهای کلینیک.