۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد   

ندا انجم شعاع

مسئول درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


  • سازماندهی فعالیت های مربوط به واحد درامد و تقسیم مسئولیت ها.
  • ارتباط و همکاری با واحد های تابعه امور مالی.
  • اتخاذ راهکار های عملیاتی به منظور افزایش درامد.
  • پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها یا جلسات مکرربا سازمان ها یا نمایندگان آنها.
  • پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هرچه بیشتر کسورات.
  • ارسال صورت حسابها به سازمانهای بیمه گر در فرصت تعیین شده.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر.