۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد   

عباس زنگی آبادی

مسئول کارگزینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


 • نظارت بر عملکرد کارکنان کارگزینی و حسن انجام کار
 •  نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی
 •  نظارب بر سیستم حضور وغیاب و تاخیر ورود وخروج – غیبت پرسنل 
 •  پاراف کلیه نامه ها واحکام مربوط به پرسنل مربوط به کارگزینی  از قبیل شروع به کار- پایان کار- غیبت ها-تشویقی ها و....
 •  کنترل وبازبینی کلیه نامه های ارجاعی به کارگزینی و انعکاس به واحد ها -مسئولین
 •    اجرا و مطالعه قوانین و مقررات خدمات کشوری و ایین نامه های دانشگاه طبق کتابچه استخدامی
 •   نظارت بر ارزشیابی کلیه  پرسنلی رسمی-پیمانی-قرارادادی
 •   اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 •   انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی وقراردادی و ارجاع رضایت کاری سالیانه پرسنل
 •   معرفی افراد به گزینش کارکنان
 •   آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
 •   رسیدگی به دوره های آموزشی پرسنل بخش و تنظیم فرمهای توسعه فردی  پیگیری اموزش درخواستی