۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد   

محمدرضا دوست محمدی

سوپروایزر آزمایشگاه

پست الکترونیک:mohamadrezadoustmohammadi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


 

 • كسب خط مشي و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه.

 • پيگيري و نظارت بر انجام دقيق برنامه كنترل كيفي و مستند سازي در واحدهای  مربوطه.

 • نظارت در رعايت نظم و انظباط اداري پرسنل (حضور و غياب و پاس ساعتي).

 • پيگيري امور واحد مربوطه (تاسيساتي، تهيه برنامه كشيك ماهيانه پرسنل واحد، تنظيم ليست اضافه كار و طرح مشاركت، حضور و غياب پرسنل و ارزشيابي كاركنان و....).

 • انجام امور مربوط به آماده بودن و بكار انداختن دستگاهها و ساير عوامل فني جهت انجام آزمايشات.

 • نظارت بر نحوه نگهداري و كاربرد دستگاهها.

 • بررسي و كنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي آزمايشگاه و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوطه.

 • نظارت بر نحوه كار افراد تحت نظر، تقسيم وظايف و سرپرستي و هماهنگي فعاليتهاي مربوطه.(در قالب برنامه ریزی ماهیانه ) بحران، آنکال

 • مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب جهت انجام آزمايش.

 • دادن دستورات لازم به بيماران و مراجعين به منظور انجام آزمايش در صورت لزوم.

 • طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با همكاري و نظارت مسئول فني واحدمربوطه.

 • برآورد و اقدام در جهت تامين و تهيه لوازم و مواد مصرفي و كيت هاي مورد نياز.

 • پيگيري ، نصب و تعمير دستگاههاي مورد نياز و هماهنگي با واحد تجهيزات پزشكي.

   

   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 آزمایشگاه - پاتولوژی

 

 بخشها و دستگاههای موجود در آزمایشگاه بعثت :

 

-      بخش بیوشیمی( دستگاه: Selectra XL,L)

-      بخش هماتولوژی ( دستگاه: Sysmex SX۸۰۰i , KX۲۱N)

-      بخش هورمونی( دستگاه: Elecsys۲۰۱۰ , MiniviDAS)

-      بخش PCR

-      بخش میکروب

-      بخش سرولوژی

-      بخش هورمونی Elisa

-      بخش پاتولوژی

 

 

 

 

 

 
 

نوع آزمایش 

       آمادگی قبل از انجام       

  ALK-PH-FBS-LDL-HDL-Iron-Lipase-PTH-TG       

 

ناشتا

Amilas-Calcium-Clostrol-P-PSA

 

ترجیحاً  ناشتا

Fat-Stool-HDL-LDL-TG

 

نیاز به رژیم غذایی خاص

BT-Cortisol-Ferritin-GTT-PH.Stool-PTT-PT

 

نیاز به رژیم دارویی خاص