۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر   
رادیوگرافی
 

در این واحد کلیه گرافی های ساده تشخیصی (گرافی از اندامهای خارجی) و گرافیهای تخصصی با ماده حاجب ( گرافی رنگی) صورت می گیرد.

 
 
 

 نوع رادیوگرافی
 

 آمادگی قبل از انجام

گرافی مری، معده، اثنی عشر، ترانزیت، باریم رنما

 ۸ ساعت قبل از انجام، غذا میل ننمایند و دخانیات استعمال نکنند. همچنین بیماران جهت تهیه داروهای لازم به رادیولوژیست مراجعه نمایند.

گرافی I.V.P جهت بررسی کلیه ها و مجاری ادراری

قبل از نوبت گیری جهت گرفتن داروها به بخش رادیولوژی مراجعه، شب قبل از انجام گرافی سوپ میل نمایید و همزمان با مصرف داروها طبق نظر رادیولوژیست ۶ ساعت قبل از انجام چیزی میل ننماید حتی مایعات. 

گرافی ستون فقرات،UB۱۲، ترانزیت، I.V.P کلیه و مجاری ادراری

مصرف روغن کرچک طبق دستور رادیولوژیست