۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور

 

 

 

 

تلفن نوبت دهی   :1677

 

 

 (امکان اخذ نوبت به صورت 24 ساعته از کلیه سامانه ها تا 6 روز آینده)

 

 

(امکان رزرو نوبت برای روز جاری میسر نمی باشد)