۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير

اسپیرومتری PFT(Pulmunary Function Test)

 
 

اسپیرومتری( نوار ریه) آزمایشی است که در آن حجم های مختلف ریه اندازه گیری شده و بوسیله دستگاه روی نوار بصورت اعداد و ارقام ثبت می گردد. پزشک با مشاهده نوار وسایر علائم و شواهد نسبت به تشخیص بیماری اقدام و دارو و اقدامات درمانی تجویز می گردد.