مدیر سیستم
  راه اندازی بخش آندوسکوپی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/09/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

از ابتدای آذر ماه 92 بخش آندوسکوپی-کولونوسکوپی در این مرکز فعالیت خود را شروع کرده است. بیماران محترم می توانند جهت دیافت خدمت به این بخش مراجعه نمایند.