بینایی سنجی


بینایی سنجی علم مراقبت از چشم یا بینایی است که در حقیقت کاری است بسیار ارزنده ومهم که اگر با خوبی  انجام گیرد خدمت بزرگتر به افراد نیازمند می باشد که هدف از این رشته بحث در مکانیزم دیدن و نقش مغز در بینایی و رفع نارسایی ها می باشد.

بینایی سنجی شامل موارد زیر است:

- گرفتن تاریخچه ای از سلامت چشم و معاینه دقیق و شناسایی به منظور رفع نواقص

- بررسی و تشخیص نارسائی های چشم و تجویز عدسی های مناسب با عیوب آن

- تهیه تجویز و وسایل مربوط به بینایی برای افرادی که مشکل بینایی دارند

- تأمین بهداشت لازم در خصوص مراقبت های چشمی و آموزش لازم افراد

- تشخیص و درمان به غیر از دارو و همچنین غیر جراحی اختلالات چشمی

- ارائه عینک های مربوط به عیوب انکساری
 

منو اصلی