مسئول واحد               : آقایان محمدرضا چناریان-علی نظری
           
        مدرک تحصیلی            : مهندسی فناوری اطلاعات

        سوابق کاری               : 10 سال

                                 آدرس پست الکترونیک : clinic.besat@chmail.ir
 
 
مرکز رایانه کلینیک بعثت کار نظارت و کنترل بر نرم افزارها، سیستم ها و عملکرد کاربران را بر عهده دارد. مهمترین وظایف این مرکز شامل :
 
- نظارت و رفع اشکال برنامه HIS

بخش هاي مختلف درماني، تشخيصي، اداري و نيز كليه اطلاعات مربوط به بخش هاي تصويربراري و آزمايشگاه از طريق نرم افزار HIS با هم مربوط مي باشند. به اين ترتيب از بدو ورود تا خروج بيمار اطلاعات مربوطه در اين سيستم ثبت مي شود. سيستم يكپارچه و جامعHIS جهت سرعت بخشيدن به امور و دقت درانجام امور مربوط به بيماران، سير مراحل پذيرش بيمار، ثبت اقدامات انجام شده جهت هر بيمار ( در کلیه بخشها: آزمايشگاه، پاتولوژی، راديولوژي، سونوگرافی، MRI) به منظور ايجاد و ثبت اطلاعات واقعي، به روز آوري و طبقه بندي آن جهت تحليل و كارشناسي از بعدهاي درماني، پزشكي و مالي طراحي شده است.

- نظارت و رفع اشکال وضعیت اینترنت

جهت رفاه حال پزشکان و پرسنل کلیه مطبهای درمانگاه و بخش های پاراکلینیک دارای اینترنت پرسرعت می باشند.

- اتوماسیون

انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات کلینیک از طریق برنامه اتوماسیون
 
 
-نظارت و رفع اشکال برنامه نوبت دهی تلفنی 
 
جهت رفاه حال مراجعین محترم سیستم نوبت دهی تلفنی در این مرکز راه اندازی شده و مراجعین بدون حضور از طریق سامانه گویای این مرکز اقدام به دریافت نوبت می نمایند.

- نظارت و رفع اشکال برنامه آنتی ویروس

- نظارت و رفع اشکال شبکه

- به روز رسانی سایت

- رفع اشکال و چاپ لیست های بیمه درمانگاه و پاراکلینیک

- نظارت و رفع اشکال بر سیستم مدیریت ویزیت پزشکان
 

منو اصلی