آدرس : کرمان-چهارراه سمیه(طهماسب آباد)-جنب  بیمارستان  قدیم کرمان درمان
  تلفن   : 32266282-32262649-32229896  
  فاکس : 32233044
  ایمیل  :besatclinic@kmu.ac.ir  
   
                                                        

منو اصلی