آدرس : کرمان-چهارراه سمیه(طهماسب آباد)-جنب  بیمارستان  قدیم کرمان درمان
  تلفن  نوبت دهی  : 32268740 (ساعت شروع نوبت دهی:15:00)
  فاکس : 32232255
  ایمیل  :besatclinic@kmu.ac.ir  
   
                                                        

منو اصلی